Casa Vicens de Gaudí – Entre el margalló i la zinia

La Casa Vicens és la primera obra arquitectònica d’Antoni Gaudí, construïda entre 1883 i 1888, a l’encara residencial vil·la de Gràcia. El projecte li va ser encomanat com a una segona residència estival per la familia del corredor de borsa Manuel Vicens i Montaner.
-Casa Vicens is the first architectural work of Antoni Gaudí, built between 1883 and 1888, in the back then residential village of Gràcia. The project was entrusted to him as a summer residence for the family of the stock broker Manuel Vicens i Montaner.-